MENU

Moje doświadczenie i kwalifikacje...

  • 9-letnie doświadczenie w pracy jako tłumacz języka angielskiego
  • Znajomość języka angielskiego potwierdzona Egzaminem Resortowym zdanym przed Komisją Kontrolną Języków Obcych Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
  • Praca na stanowisku Asystentki - tłumacza Menadżera Projektu „Plan generalny optymalizacji gospodarki Wodno-Ściekowej dla Górnego Śląska”